Ruilen en retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hunterlaarzen.nl, Einsteinweg 25, 3404 LH IJsselstein info@hunterlaarzen.nl) een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wij storten zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding het aankoopbedrag terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. (NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011)

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U ontvangt direct na uw bestelling een orderbevestiging. Hierin staat ook een link naar het Europese modelformulier.

Zo werkt ruilen:

  • U vult de gegevens in van de bestelde producten die u wilt ruilen op het formulier dat is bijgevoegd bij uw bestelling.
  • U vult in welke maat of kleur u daarvoor in de plaats wilt ontvangen.
  • U verpakt het artikel in de originele doos, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inclusief dit formulier en de bijbehorende afleverbon en sluit de doos goed af.
  • Ga naar de DHL Retouren pagina* via het DHL-for-You logo onderaan iedere pagina van onze site. Let op: u verstuurt het pakket -gratis- naar Bleecker, inz Hunterlaarzen.nl. Vul uw gegevens in. Bij "Afhaaltijd" kiest u "Afgeven bij Servicepunt" en bij "Referentie" vult u uw Hunterlaarzen.nl ordernummer in dat bij het pakket hoort. Als u uw gegevens heeft gecontroleerd klikt u op "Versturen". U ontvangt dan een email met een formulier waarmee u het kosteloos via een DHL Servicepunt kunt retourneren. Klik hier voor de dichtstbijzijnde DHL Parcelshop.
  • Wij sturen u gewenste artikel toe, nadat wij uw pakket hebben ontvangen.

* Indien u wenst, is het ook mogelijk om via post.nl uw pakket terug te sturen. Zorgt u in dat geval wel voor een duidelijke adressering: Hunterlaarzen.nl, Einsteinweg 25, 3404 LH IJsselstein. U betaalt dan zelf de verzendkosten.

Wij storten dan binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op de rekening waarvan het artikel betaald is.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Na melding dat u afziet van uw aankoop heeft u nog 14 dagen om het product te retourneren. Graag terugsturen in originele verpakking en voorzien van alle originele labels voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is. Ontstane waardevermindering mag verrekend worden met het terug te storten bedrag.

Zo werkt retourneren:

  • U vult de gegevens in van het artikel dat u wilt retourneren op het formulier dat is meegezonden met uw bestelling en omcirkelt de reden van retour. U kunt dat formulier ook hier downloaden.
  • Ga naar de DHL Retouren pagina* via het DHL-for-You logo onderaan iedere pagina van onze site. Let op: u verstuurt het pakket -gratis- naar Bleecker, inz Hunterlaarzen.nl. Vul uw gegevens in. Bij "gewicht in kg" vult u in: "5", bij "Afhaaltijd" kiest u "Afgeven bij Servicepunt" en bij "Referentie" vult u uw Hunterlaarzen.nl ordernummer in dat bij het pakket hoort. Als u uw gegevens heeft gecontroleerd klikt u op "Versturen". U ontvangt dan een email met een formulier waarmee u het kosteloos via een DHL Servicepunt kunt retourneren. Klik hier voor de dichtstbijzijnde DHL Parcelshop. 

* Indien u wenst, is het ook mogelijk om via post.nl uw pakket terug te sturen. Zorgt u in dat geval wel voor een duidelijke adressering: Hunterlaarzen.nl, Einsteinweg 25, 3404 LH IJsselstein. U betaalt dan zelf de verzendkosten.

Wij storten dan binnen 14 dagen na ontbinding het aankoopbedrag terug op de rekening waarvan het artikel betaald is.